Graver søges

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Råbjerg menighedsråd, Frederikshavn Provsti søger en graver

til Ålbæk Kirke og Råbjerg Kirke

Stilingen er på 37 timer pr. uge og er ledig fra 1. marts 2024 eller efter aftale.

 

Vi forventer, med baggrund i de meget varierende opgaver, at ansøger til stillingen

 • kan varetage og være ansvarlig for kirkegårdenes vedligeholdelse, gravfæstelser m.m.
 • kan varetage pasning, tilsyn og rengøring af kirkerne og graverfaciliteter
 • kan forberede og medvirke ved gudstjenester og øvrige kirkelige aktiviteter
 • kan vejlede kirkegårdens brugere
 • kan arbejde selvstændigt og samvittighedsfuldt
 • kan varetage administrative opgaver i Brandsoft kirkegårdssystem

 

Vi søger en medarbejder, der

 • er udadvendt og imødekommende
 • er fleksibel, engageret, initiativrig og kommunikerer godt både i skrift og tale
 • har et positivt livssyn, godt humør og en god fornemmelse for arbejdets særlige karakter
 • har IT-kundskaber – gerne kendskab til Brandsoft
 • har relevant faglig uddannelse og er villig til at deltage i nødvendig uddannelse
 • fungerer godt socialt og er indstillet på et konstruktivt samarbejde med præst,

menighedsråd, kirkens øvrige personale og frivillige

 • er fortrolig med Folkekirken og har indsigt i dens liv og struktur

 

Vi tilbyder

 • en selvstændig og udfordrende stilling med stor indflydelse på egen hverdag
 • en engageret medarbejdergruppe

 

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentlig Ansattes Organisationer (OAO-S) og Organisationsaftale for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver indgået mellem Finansministeriet og Forbundet af kirke- og kirkegårdsansatte med tilhørende protokollat for gravere.                                                                         Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

 

Nuværende tjenestemandsansatte gravere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

 

Det er en betingelse, at den obligatoriske uddannelse for gravere gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsen. Se cirkulære (CIR nr. 10001 af 12/11/2019) om uddannelseskrav for kirkefunktionærer på www.folkekirkenspersonale.dk.

 

 

Ansættelsesvilkår

Stillingen er indplaceret i løngruppe 1, for gravere uden gartnerisk uddannelse.

Årslønnen aftales inden for intervallet 311.853,00 kr. – 372.232,00 kr. (nutidskroner).

Fikspunktet er kr. 311.853,00  (nutidskroner).  

Der ydes et årligt rådighedsbeløb på kr. 22.836,18 (nutidskroner).

 

Stillingen er indplaceret i løngruppe 2, for gravere med gartnerisk uddannelse.

Årslønnen aftales inden for intervallet 303.863,00 kr. – 387.425,00 kr. (nutidskroner).

Fikspunktet er kr. 319.056,00  (nutidskroner).

Der ydes et årligt rådighedsbeløb på  kr. 22.836,18 (nutidskroner).

 

Menighedsrådets forslag til lønniveau er fikspunktet årligt ved ansættelse på 37 timer pr. uge.

Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og FAKK.

 

Ansættelsen sker med tre måneders prøvetid.

Menighedsrådene kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer og børneattest

i forbindelse med ansættelsen.

 

Der er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i provstiet i overensstemmelse

med de aftaler menighedsrådet indgår/har indgået med andre ansættelsesmyndigheder.

 

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte

formand for menighedsrådet Lotte Wenstrup tlf. 20 89 72 24  eller

kontaktperson Christina Wulff, tlf.: 22 55 10 50

 

Ansøgning med relevante bilag sendes til Råbjerg menighedsråd på e-mail: 8481fortrolig@SOGN.DK

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest mandag den 26. februar 2024 kl. 12.00.

 

Se mere om

Råbjerg sogn på www.raabjergsogn.dk

 

 

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Frederikshavn Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Råbjerg Menighedsråd, Gårdbovej, 9982 Ålbæk

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 26-02-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5988133

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet